BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma
2310 638743 & 698 78 98 911
info@blacksigma.gr
Φιλίππου 92 Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma

Οικολογική απολύμανση χωρίς χημικά

Στη Βlack Sigma προσφέρουμε νέα πρωτοποριακή και οικολογική απολύμανση και απεντόμωση χωρίς χημικά για την εξάλειψη εντόμων (κοριών, ψύλλων, ακάρεων κλπ), ιών και άλλων μικροοργανισμών (βακτήρια κλπ).

Διάφορα έντομα που διαβιούν ή εποικίζουν το χώρο μας, πολλές φορές σχηματίζουν σχέσεις αλληλεπίδρασης με μικροοργανισμούς όπως τα βακτήρια, τα αρχαία, οι μύκητες και οι ιοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα έντομα ως ξενιστές. Στα έντομα αρέσει να φωλιάζουν σε χαραμάδες και σε διάφορες κοιλότητες όπως σχισμές σε σοβατεπί, σε σχισμένες μοκέτες και ταπετσαρίες, κρεβάτια, καναπέδες, πίσω από κορνίζες, στρώματα, μέχρι και σε φθαρμένα καλώδια και ηλεκτρικούς πίνακες και πρίζες.

Με υπέρθερμο ξηρό ατμό καταπολεμούνται όλοι οι ιοί, έντομα και βακτήρια με αποτελεσματικότητα 100%. Η ροή του ατμού στους 180°C είναι ικανή να εξοντώσει ενήλικους μικροοργανισμούς, τις προνύμφες αλλά και τα αυγά τους προκαλώντας τους θερμικό σοκ. Δεν αφήνει χημικά κατάλοιπα και ο χώρος που έχει εκτελεστεί η εφαρμογή μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα απολύτως κίνδυνο.

Leave A Comment