Άμεση Αυθημερών Εξυπηρέτηση
Απεντόμωση - Απολύμανση - Μυοκτονία
BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma
2310 638743 & 698 78 98 911
info@blacksigma.gr
Φιλίππου 92 Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma

Month: July 2023

Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανίχνευσης CRIPTIA

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανίχνευσης CRIPTIA έχει επισήμως πιστοποιηθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Αρ.Δ.Ε.1010310). Εκκρεμεί η χορήγηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Το πρόβλημα Οι κοινωνίες των τρωκτικών γειτνιάζουν άμεσα με τις ανθρώπινες κοινωνίες από τις οποίες εξασφαλίζουν τροφή, στέγη, καταφύγιο για την ανάπτυξη των πληθυσμών τους. Οι φθορές που δημιουργούν είναι […]
Read More