Άμεση Αυθημερών Εξυπηρέτηση
Απεντόμωση - Απολύμανση - Μυοκτονία
BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma
2310 638743 & 698 78 98 911
info@blacksigma.gr
Φιλίππου 92 Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma

Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανίχνευσης CRIPTIA

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανίχνευσης CRIPTIA έχει επισήμως πιστοποιηθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Αρ.Δ.Ε.1010310). Εκκρεμεί η χορήγηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

Το πρόβλημα

Οι κοινωνίες των τρωκτικών γειτνιάζουν άμεσα με τις ανθρώπινες κοινωνίες από τις οποίες εξασφαλίζουν τροφή, στέγη, καταφύγιο για την ανάπτυξη των πληθυσμών τους. Οι φθορές που δημιουργούν είναι τεράστιες χωρίς φυσικά να υπολογίζουμε την ψυχολογική φόρτιση που είναι αποτέλεσμα της παρουσίας τους, καθώς και την απειλή για την ανθρώπινη υγεία μέσω μολύνσεων από παθογόνους παράγοντες που μεταδίδονται με τα τρωκτικά. Τέλος η οικονομική επιβάρυνση από ζημίες και πιθανή παύση δραστηριοτήτων είναι όπως έχουν δείξει έρευνες πολύ μεγάλη και αντιστοιχεί προσεγγιστικά σε ποσοστό 15% του τζίρου.

Η λύση

H CRIPTIA είναι η λύση στο πρόβλημα των τρωκτικών.
Με τους πολυμορφικούς αισθητήρες παρέχει κάλυψη 24/7 τόσο σε οπτικό όσο και ηλεκτρομαγνητικό φάσμα σε μία έκταση 40τμ ανά αισθητήρα σε απόσταση 5μ.
Με τη σύζευξη ΙοΤ τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο οποτεδήποτε οπουδήποτε.
Με το λογισμικό της η ανάλυση των δεδομένων η αξιολόγηση και εξαγωγή συμπερασμάτων γίνεται βέλτιστα και τάχιστα.

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Οι αισθητήρες ανιχνεύουν 24/7. Η τοποθέτηση τους γίνεται μετά από μελέτη και χαρτογράφηση των χώρων. Καλύπτουν 40τμ έκαστος σε απόσταση 5μ. Χρησιμοποιούν πολλαπλούς τρόπους ανίχνευσης. Τα αισθητήρια που διαθέτουν, έχουν επιλεχθεί και είναι τα κορυφαία στη κατηγορία τους, χωρίς καμια έκπτωση στο κόστος τους.  Δεν χρειάζονται κάποια υποδομή. Η αυτονομία τους με 20 ανιχνεύσεις την ημέρα ειναι μεγαλύτερη απο ένα έτος.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ

 

Τα δεδομένα από τους αισθητήρες αποστέλλονται στο τερματικό. Ένα τερματικό μπορεί να εξυπηρετήσει μία έκταση 125.000τμ.. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ αισθητήρα και τερματικού είναι 200μ.. Οι ανιχνεύσεις καταχωρούνται σε διαδικτυακή βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ή ημερήσια ανάλογα τις απαιτήσεις. Εκμεταλλεύεται τόσο τα δίκτυα κινητής όσο και την υπάρχουσα υποδομή WiFi.

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η ανάπτυξη του λογισμικού είχε σα στόχο την ορθή εξαγωγή συμπερασμάτων για το μέγεθος των απειλών. Είναι πολυλειτουργικό τόσο ως προς τον έλεγχο και τη διαχείριση του πελατολογίου όσο και ως προς την αξιολόγηση των απαραίτητων πληροφοριών για την επίλυση του προβλήματος.

 

Leave A Comment