Απεντόμωση - Απολύμανση - Μυοκτονία
BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma
2310 638743 & 698 78 98 911
info@blacksigma.gr
Φιλίππου 92 Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma

Επικοινωνία

  • Home
  • Επικοινωνία

Διεύθυνση

Φιλίππου 92, Πολίχνη, Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 56533

Τηλέφωνα

2310 63 87 43
698 78 98 911

E-mail

info@blacksigma.gr

Επικοινωνήστε με την ομάδα μας