BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma
2310 638743 & 698 78 98 911
info@blacksigma.gr
Φιλίππου 92 Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma

Μυοκτονία

Μυοκτονία

Μυοκτονία είναι οι ενέργειες που πραγματοποιούνται για την μείωση και τον έλεγχο των τρωκτικών πληθυσμών, ποντικιών και αρουραίων. Προσβολές από ποντίκια ενδέχεται να δημιουργηθούν εξωτερικά σε αυλές κτηρίων ή στο εσωτερικό ενός κτηρίου, όπως κατοικία ή επαγγελματικό χώρο.

Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος πρέπει να επιλεχτεί και η κατάλληλη μέθοδος για την καταπολέμηση των τρωκτικών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι η χημική καταπολέμηση με την χρήση χημικών δολωμάτων και οι βιολογικές μέθοδοι με τη χρήση μηχανικών ή κολλητικών μέσων με σκοπό την παγίδευση τους.

Στην χημική καταπολέμηση τα ποντίκια καταναλώνουν τα δολώματα τα οποία δρουν στο αίμα τους με συνέπεια το θάνατό τους μετά από κάποιες ημέρες. Στην βιολογική μέθοδο τοποθετείται το κατάλληλο προσελκυστικό στο μέσο παγίδευσης αναμένοντας τη σύλληψη των ανεπιθύμητων επισκεπτών.

Επικοινωνία

  • Φιλίππου 92, Πολίχνη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56533
  • 2310 63 87 43
    693 22 77 344
  • info@blacksigma.gr