BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma
2310 638743 & 698 78 98 911
info@blacksigma.gr
Φιλίππου 92 Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
BlackSigmaBlackSigmaBlackSigma

Υπηρεσίες

  • Home
  • Υπηρεσίες
Διαθέτουμε τεράστια εμπειρία όσον αφορά την συμπεριφορά, τον βιολογικό κύκλο και τις συνήθειες του κάθε είδους εντόμου και τρωκτικού, καθώς και συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέα χημικά/ βιολογικά σκευάσματα και μεθόδους εφαρμογών τους, ώστε να σάς παρέχουμε το καλύτερο και πιο οικονομικό αποτέλεσμα.
Εύκολα – Γρήγορα – Αποτελεσματικά